top of page

MUZIEK

Het museum beschikt over een bijzondere muziekcollectie. Van bladmuziek en instrumenten, tot aan een belangrijk deel van het archief van de

Koninklijke Militaire Kapel.

Francois Dunkler
Schellenbomen, aangeboden door HM Koningin Emma aan het Regiment Grenadiers en Jagers
Regimentsfanfare
Bas-saxofoon in C, inscriptie Ádolphe Sax et Cie ã Paris'
Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers
Fanfareconcert Musis Sacrum Arnhem,  2023
Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers
Optreden Regimentsfanfare
Tambour maitre Regimentsfanfare
Regimentsfanfare in ceremonieel tenue
Optreden Regimentsfanfare
Detail Contrafagot
Regimentsfanfare in ceremonieel tenue

Militaire muziek is van alle tijden en lange tijd een belangrijk communicatiemiddel op de kazerne en op het slagveld geweest. Vandaag de dag speelt militaire muziek een grote rol bij militaire ceremonies en nationale gebeurtenissen. Denk daarbij onder andere aan: Prinsjesdag, beëdigingen, commando-overdrachten, medaille-uitreikingen, dodenherdenkingen en vete-ranendagen. 

 

De 'Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers' (RFGGJ) is het huidige muziekkorps van het Garderegiment Grenadiers en Jagers. Het korps heeft een rijke historie die nauw is verweven met die van de Koninklijke Militaire Kapel (KMK). De geschiedenis gaat terug tot de eerste helft van de 19e eeuw.

Naast de regimentsfanfare hebben de Grenadiers en Jagers nog een eigen muziekkorps gehad. Bij de Grenadiers gaat het om een tamboerkorps dat was gekoppeld aan de KMK. Dit tamboerkorps is in 1995 vanwege bezuinigingen opgeheven. De Jagers hebben hun eigen Jachthoornkorps gehad. Dat heeft bestaan van 1954 tot 1994.

 

Oud-militairen hebben na die tijd op eigen initiatief nieuwe muziekkorpsen opgericht die de traditie van de opgeheven korpsen voortzetten. Deze korpsen bestaan uit zowel militairen als burgers. In het geval van de Grenadiers gaat het om het Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers. Bij de Jagers gaat het om het Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers.

Man van het eerste uur van de Nederlandse militaire muziek is dirigent Francois Dunkler. Hij heeft een belangrijke stempel op het muziekkorps van Grenadiers en Jagers gedrukt en het in zijn tijd grote faam bezorgd. Zijn imposante dirigentenstoel wordt tot op heden in het museum bewaard. Dunkler is bekend geworden om de aan hem toegeschreven defileermars van de Grenadiers (in de volksmond 'Turf in je ransel' geheten). Een ander werk van hem is 'Garison de la Haye'.

‘Turf in je ransel

Turf in je ransel

Stro dat is geen mode meer

Turf in je ransel

Turf in je ransel

Flink je kop op deze keer’

Andere muziek-objecten in het museum zijn onder andere de unieke Schellenboom van de ‘Afdeling Grenadiers 2e bataljon’ uit 1837 en twee door Koningin Emma in 1904 geschonken schellenbomen. Daarnaast bevat de collectie diverse oude instrumenten welke deel hebben uitgemaakt van de bezetting van het Jachthoornkorps van de Jagers, het Tamboerkorps van de Grenadiers en de Koninklijke Militaire Kapel. De collectie snaarinstrumenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt in de krijgsgevangenkampen. En de  ‘Bas-Saxofoon in C’  uit 1848, afkomstig uit het atelier van ‘Adolphe Sax et Cie à Paris’.  Een belangrijk deel van het archief van de Koninklijke Militaire Kapel bevindt zich in ons archief. Dat geldt ook voor de lang verloren gewaande 'Generaal Valk-Mars'.

Lees meer over de 'Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers’

Dunkler, Grenadiers Defileermarsch, opname uit 1904
Dunkler: Garnison de la Haye
Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers
bottom of page