top of page

REGIMENT, BATALJON EN MUSEUM

Het museum is het historisch kloppend hart van het Garderegiment Grenadiers en Jagers en het 11e Infanterie Bataljon Garderegiment Grenadiers en Jagers

Air Assault/Airborne

Grenadiers in park van Brussel, 1830, Jean Baptiste Madou, 1830 - 1831
Belgische vlag 1830,veroverd door Grenadier Gugger
Oranjekazerne_feestelijke herdenking 75 jarig jubileum Regiment Grenadiers en Jagers
Inzet Grenadiers en Jagers in Nederlands-Indië
Humanitaire acties 1OVW Jagers 1946-1949 in Nederlands-Indië
Inzet 11 Infbat Luchtmobiel in de enclave Srebrenica 1994_ observatiepost Alfa 1994
11 Infanterie Bataljon Grenadiers en Jagers_Dutchbat
Inzet 11 Infbat Luchtmobiel. Patrouille-SFIR-5, Irak
Inzet 11 Infbat Air Assault in Afghanistan
11 Infbat Air Assault Garde Grenadiers en Jagers
Inzet 11 Infbat Air Assault in Afghanistan
Ceremonieel tenue Grenadiers
Ceremonieel tenue Jagers
Grenadiers en Jagers in ceremonieel tenue_voor de  gouden koets
Liaison Museum met het Regiment en het Bataljon
Gastenboek. Ursula von der Leyen en Jeanine Hennis Plasschaert

Het museum is de 'Historische Huiskamer' van het regiment/bataljon. Het speelt een actieve rol bij het onderhouden van tradities en versterken van de Esprit de Corps van het Garderegiment Grenadiers en Jagers. 

 

Grenadiers en Jagers zijn opgericht in 1829 door koning Willem I. Zij zijn niet altijd verenigd geweest in één regiment, maar in de loop der tijd steeds weer samengebracht in één verband. De laatste samenvoeging is van 1995.

Grenadiers en Jagers zijn bij tal van belangrijke momenten uit onze nationale militaire geschiedenis betrokken geweest. Reeds onmiddellijk na hun oprichting zijn zij ingezet tijdens de Belgische Opstand en de Tiendaagse Veldtocht (1830-1831). Tijdens de meidagen 1940 hebben de Grenadiers en Jagers grote offers gebracht voor de verdediging van Nederland en van de residentie 's-Gravenhage in het bijzonder. Zij brachten de Duitser de eerste grote verliezen van de Tweede Wereldoorlog toe. In Nederlands-Indië hebben zij in de jaren 1945-1949 deelgenomen aan de moeilijke en hevige strijd die daar is geleverd. De namen van alle gesneuvelde Grenadiers en Jagers staan op het monument op de appèlplaats tegenover het museum.

Na het einde van de Koude Oorlog gaat de krijgsmacht zich richten op crisis-beheersingstaken en humanitaire operaties. Vanaf begin jaren '90 maken de Grenadiers en Jagers operationeel deel uit van 'Luchtmobiele Brigade' onder de naam '11e Infanteriebataljon Luchtmobiel Garderegiment Grenadiers en Jagers'. Dit bataljon is inmiddels in verschillende conflictgebieden binnen en buiten Europa ingezet, zoals de Balkan, het Midden-Oosten, Azië en Afrika. 

 

De verbondenheid tussen museum, regiment en bataljon komt op tal van manieren tot uiting. Voor veel regiments- en bataljonsgenoten is het een historische vraagbaak. Nieuwe regimentsgenoten krijgen er hun symbolische doop in de regimentstradities door middel van een uitgebreide rondleiding. Er vinden KB-uitreikingen plaats, heildronken en uitreikingen van onderscheidingen. De Vereniging Veteranen G & J (VVGJ) heeft een nauwe band met het museum en ook de brigade maakt regelmatig gebruik van het museum als er hoog politiek, bestuurlijk en militair bezoek uit binnen- en buitenland op de kazerne aanwezig is.

 

Lees de Historische Canon Garderegiment Grenadiers en Jagers voor meer informatie over de traditie en de parate eenheid. Deze canon is samengesteld door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in nauwe samenwerking met het regiment en het museum. 

bottom of page